Boekhouding & Fiscaliteit

Boekhouding

  • het voeren van een enkelvoudige (éénmanszaken) of
    dubbele boekhouding (vennootschappen)
  • het opstellen van periodieke (bedrijfseconomische) rapporteringen en/of consolidaties
  • het opstellen van de fiscale afrekening (éénmanszaken) of jaarrekeningen (vennootschappen)


Fiscaliteit

Het opstellen en indienen van de fiscale aangiftes

  • periodieke aangiftes : BTW-aangiftes, intra-communautaire opgaves, intrastat-aangiftes, …
  • éénmalige aangiftes : personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, …

Het begeleiden, opvolgen en afhandelen van fiscale controles en geschillenprocedures met fiscale Administraties


Fiscale optimalisaties en reorganisaties

 

Jordens Accountants staat voor meer dan alleen maar cijfers

U ontvangt van ons jaarlijks niet alleen een staat van kosten en opbrengsten of een balans maar ook een zeer gedetailleerde weergave van de herkomst van deze inkomsten en uitgaven zodat uw boekhouding meer wordt dan een "noodzakelijk kwaad" of een "wettelijke verplichting" maar ook een beleidsinstrument om uw kleine of grote onderneming mee te sturen.

 

 


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links