Lening door bedrijfsleiding aan vennootschap

Lening door bedrijfsleiding aan vennootschap

Herkwalificatie intrest lening bedrijfsleiding in dividend indien ontleend kapitaal > maatschappelijk kapitaal + belaste reserves

  2011 2012
Credit-intresten rekening-courant 8.00 % 6,75 %


 

Terug naar Fiscale kengetallen


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links