Lening door vennootschap aan bedrijfsleiding

Lening door vennootschap aan bedrijfsleiding

  2011 2012
Debet-intresten rekening-courant 8,50 % 8,00 %


 

Terug naar Fiscale kengetallen


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links