Referenties

De deontologische regels van de beroepsinstituten van de cijfersberoepen laten ons niet toe een limitatieve lijst en/of logo's bekend te maken van onze klantenportefeuille.

 

Het klantenprofiel van Jordens Accountants is vrij divers, en zowel opgebouwd uit éénmanszaken als vennootschappen.

 

De vrije beroepers (notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en (specialist)geneesheren) zijn sterk vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er talrijke handels- en productieondernemingen in diverse sectoren o.a. bouw, horeca, detailhandel, …

 

In tussentijd hebben wij ook een zekere expertise opgebouwd i.v.m. winkelketens met verschillende verkooppunten zowel in de formule van de zelfstandige uitbating als in franchise-overeenkomsten.

 

 

 

 

 

 


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links