Voordelen alle aard woning

Voordelen alle aard woning

Minimum te betalen huur door bedrijfsleiding aan vennootschap

ter beschikkingstelling door natuurlijk persoon
gemeubelde woning Geïndexeerd KI x 5/3 x 5/3
niet-gemeubelde woningGeïndexeerd KI x 5/3
  
ter beschikkingstelling door vennootschap
(KI < 745) gemeubelde woningGeïndexeerd KI x 5/3 x 5/3 x 1,25
(KI < 745) niet-gemeubelde woningGeïndexeerd KI x 5/3 x 1,25
  
(KI > 745) gemeubelde woning Geïndexeerd KI x 5/3 x 5/3 x 3,8
(KI > 745) niet-gemeubelde woning Geïndexeerd KI x 5/3 x 3,8


 

Terug naar Fiscale kengetallen


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links